Przepisy podatkowe - Urządzenia POSNET

Wybrane przepisy dotyczące urządzeń fiskalnych

polski ład

Integracja kasy ONLINE z terminalem płatniczym przesunięta!


Ministerstwo Finansów zdecydowało, że integracja kasy ONLINE z terminalem płatniczym będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Integracja kasy ONLINE z terminalem płatniczym wynika z zapisów Polskiego Ładu. Przedsiębiorcy mieli zintegrować oba urządzenia do 1 lipca 2022 roku. Za brak integracji groziła kara w wysokości 5 tysięcy złotych!

przeglądy serwisowe

Przegląd kasy fiskalnej - wszystko co powinieneś wiedzieć

Kiedy trzeba przeprowadzić przegląd kasy fiskalnej?

Obowiązek wykonywania przeglądu kasy fiskalnej przez przedsiębiorców wynika z ustawy o VAT. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych są zobowiązani wykonywać obowiązkowy przegląd techniczny kasy fiskalnej przez właściwy podmiot będący serwisem kas fiskalnych. Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.

Firma HOLA programuje przypomnienie o przeglądzie serwisowym w urządzeniach fiskalnych co 1 rok. Cena takiego przeglądu (rocznego) jest o połowę mniejsza niż przeglądu dwuletniego.

wymagane obroty 20 tysięcy

20 tysięcy obrotu

Zwolnienie z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie 20 tys. obrotu

Podatnik nie musi kupować urządzenia fiskalnego wówczas, gdy jego obrót na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku 20 tys. złotych (jeżeli rozpoczęto sprzedaż w trakcie obecnego roku podatkowego, wówczas łaczny obrót nie może przekroczyć podanego limitu proporcjonalnie do okresu wykonywania tej sprzedaży w obecnym roku podatkowym).

branże przedsiębiorstwa

Przedsiębiorcy którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia

Branże wyłączone ze zwolnienia z urządzeń fiskalnych

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wyróżnia się pewne branże, które są wyłączone ze zwolnienia z kas fiskalnych. Od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej gdy dokonują m.in.:

 • przewozów pasażerskich, samochodowych bez względu na to, czy kursy te są regularne, czy nie,
 • usług taksówkarskich,
 • sprzedaży gazu płynnego,
 • sprzedaży silników do napędu pojazdów i motocykli,
 • sprzedaży sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • sprzedaży komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • sprzedaży wyrobów jubilerskich z metali szlachetnych lub z domieszką tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku,
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw, bez względu na symbol PKWiU,
 • sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o niskiej zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych powstających z mieszaniny piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych przez linie lotnicze,
 • perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych przez linie lotnicze.
Lista towarów i usług dla których nie przysługuje zwolnienie
 • naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • usługi dotyczące badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • usługi w zakresie wymiany opon i kół,
 • świadczenie usług przez lekarzy i dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 • usługi prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia (czynności notarialne),
 • doradcy podatkowi,
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • usługi gastronomiczne świadczone przez stacjonarne placówki (także sezonowe) oraz catering.
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,